Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Game Rice Of The Kings.

Hướng Dẫn Build Và Phát Triển Cơ Bản Game Rices Of The Kings +Tài nguyên và monster: Cách fam tn +3h là mỏ fam reset 1 lần (Vào 1h 4h 7h 10h) Monster thì 1 tiếng reset 1 lần Cài kỹ năng phát triển để fam nhanh hơn Dùng bùa chú nguồn lực để tăng …

Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Game Rice Of The Kings. Read More »