King and Queen Clash of clans

Kỹ năng mới của Barbarian King và Archer Queen

Trong bản cập nhật gần đây cụ thể là Version 5.172 của Clash of Clans, Barbarrian King và Archer Queen đã được trang bị thêm kỹ năng mới đó là buff cho Barbarian và Archer nhanh hơn và khỏe hơn khi đi cùng với King và Queen.

Kỹ năng mới của Archer Queen
Kỹ năng mới của Archer Queen

Cụ thể thì như nào?

Với Barbarian King kỹ năng mới được gọi là Iron Fist sẽ lòi ra thêm mấy thằng barbarian đệ tử, mấy thằng này rất trâu vì được tăng sức sát thương và tốc độ, số lượng và khả năng buff phụ thuộc vào level của King, level càng cao càng thì càng nhiều đệ và càng khỏe. Khả năng buff chỉ có tác dụng với barbarian di cùng với King trong phạm vi 30 ô. Kỹ năng mới chỉ được kích hoạt khi King ở level 5 trở lên, và mỗi khi King lên 5 level thì kỹ năng mới sẽ được cộng 1 điểm skill.

Kỹ năng mới của Archer Queen
Kỹ năng mới của Archer Queen

Với Archer Queen cũng tương tự, kỹ năng mới được gọi là Royal Cloak, ngoài khả năng gọi archer đệ tử và buff cho archer khỏe hơn, nhanh hơn thì queen có có khả năng tàng hình khi ra trận (cái này cool), kỹ năng mới cũng được kích hoạt ở level 5 và mỗi 5 level công 1 điểm skill.

Video demo

Như bản cập nhật mới còn rất nhiều chức năng mới nữa mình sẽ nói vào một dịp khác, càng về sau Clash of Clans càng bá đạo. 

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *