Những cách chơi phổ biến trong Clash of Clans

CÁCH ĐÁNH ALL IN DÀNH CHO TOWN 8-9 TRONG CLASH OF CLANS

Với clash of clans cách đánh này về cơ bản sẽ là mang 100% quân đánh vào một town hall level 7-8-9. Về thành phần quân thì cách đánh này gồm có 5 loại quân cơ bản: barbarian, archer, giant, wallbreaker và goblin. Cách đánh này áp dụng cho nhà để gold/elixir ở trong kho chứ không để trong gold mine, elixir collector.

Nhà như thế nào thì nên đánh?
Bạn sẽ cân nhắc đánh nếu một nhà có một vài điều kiện trong số những điều kiện sau:
– 200k mỗi loại (gold và elixir)
– Các kho để chung một chỗ
– Mortar và Wizard level thấp, hoặc đang được nâng cấp
– Clan Castle không để ở vị trí trung tâm gần kho
– Wall level thấp (6 đổ xuống)

Đội hình chiến thuật all in trong clash of clans
Town Hall 8 (200 troops)
– 40 baba, 50 archer, 50 goblin, 8 giant, 10 wallbreaker
Town Hall 9 (220 troops)
– 40 baba, 60 archer, 60 goblin, 8 giant, 10 wallbreaker
+ Rage spell, Clan castle, King, Queen.

Cách đánh
1. Thả babarian dụ quân trong Clan Castle ra, thả đến khi toàn bộ lính trong Castle của địch đã ra ngoài. Cho thêm babarian dụ đám lính đó ra góc rồi thả 15-20 barbarian giết đám lính đó. Nếu là Dragon hoặc Goblin thì thả thêm archer để đánh. Barbarian là loại quân khắc chế Archer trong castle tốt nhất.
2. Chọn hướng đánh rồi thả babarian vào dò bomb, giant bomb và spring trap. Sau đó thả tất cả giant 1 lượt theo hình cánh cung, rồi thả archer đứng sau giant bắn. 
3. Thả wall breaker – lưu ý là wall breaker bây giờ phá tường nếu tường đó bảo vệ building, vậy nếu bạn muốn nó đục sâu vào trong thay vì rẽ sang hai bên phá tường thì hãy phá hết những building được bảo vệ bởi tường (bằng archer), nếu trong ô được bao tường không còn building thì wall breaker sẽ không lao vào đó nữa. Lưu ý là thả bomb theo đợt, mỗi đợt 2 con và phải thả sao cho không bị mortar bắn trúng.
4. Sau khi đã đục vào ô chứa kho thì hãy thả goblin, đầu tiên thả 1,2 con để xác định hướng chạy của goblin, nếu nó không lao vào ô chứa kho mà lao vào các mine/collector gần đấy thì cố gắng thả chếch chếch một chút sao cho đường đến kho gần hơn, hoặc dùng archer hay một tốp nhỏ goblin phá những cái mine/collector đó để dọn đường cho đội goblin chủ lực.
5. Nếu cảm thấy nhà của nó quá mạnh và quân mình chết quá nhanh thì có thể thả một lọ rage spell, tốt nhất là thả gần ô chứa storage để hỗ trợ goblin và archer. Hoặc có thể thả King, Queen và Clan castle để hỗ trợ.

Video demo cách đánh all in

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *