Hệ thống league trong clash of clans

 Hệ thống LEAGUE trong Clash of Clans

 

Hệ thống league trong clash of clans
Hệ thống league trong clash of clans

Vì một số người vẫn chưa hiểu cách hoạt động của hệ thống liên minh league system trong clash of clans nên mình dịch lại bài này để mọi người ngâm cứu nhé.
– Để tham gia một league, hãy đi tấn một người chơi nào đó
– Bạn sẽ được tự động xếp vào một League nếu cúp của bạn > 400
– Bạn sẽ được promote hoặc demote lên/xuống các League khác nếu bạn có mức cúp cao hơn/thấp hơn định mức nhất định (sẽ được nói sau)
– Bạn sẽ nhận được một lượng gold/elxir bonus tương ứng với cấp độ league của bạn nếu thắng một trận attack (1,2,3 sao)
– Bonus này không áp dụng cho Revenge, win khi Defend nhà và chế độ đánh offline (campaign)
– Bạn sẽ được tự động xếp trong một League có 100 người chơi ngẫu nhiên, cùng cấp độ League với bạn.
– Mỗi League sẽ ghi lại chỉ số win khi attack/defend của bạn, chỉ số này sẽ mất khi mùa giải (season) kết thúc (sau mỗi 2 tuần). Và bạn sẽ KHÔNG nhận được gì từ chỉ số này, kể cả khi bạn đứng đầu League của mình về chỉ số đó.
– Bạn sẽ KHÔNG nhận được bonus gì khác nếu kết thúc mùa giải và bạn đứng đầu league của mình.
– Khi mùa giải kết thúc, tất cả mọi người chơi sẽ trở thành “không đc xếp hạng” nghĩa là không ở trong một League nào cả. Nếu bạn muốn vào League thì lại đi tấn công một trận.

Thông tin chi tiết về các cấp độ League

Bronze III
Mức cúp: 400 – 499
Bị Demote khi cúp hạ xuống dưới 300 
Được Promote nếu cúp lên trên 500
Bonus: 400 Gold + 400 Elixir

Bronze II
Mức cúp: 500-599
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 450
Được Promote nếu cúp lên trên 600
Bonus: 500 Gold + 500 Elixir

Bronze I
Mức cúp: 600-799
Bị Demote khi cúp hạ xuống dưới 550
Được Promote nếu cúp lên trên 800
Bonus: 750 Gold + 750 Elixir

Silver III
Mức cúp: 800-999 
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 700 
Được Promote nếu cúp lên trên 1000
Bonus: 1100 Gold + 1100 Elixir

Silver II
Mức cúp: 1000-1199
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 900 
Được Promote nếu cúp lên trên 1200
Bonus: 1700 Gold + 1700 Elixir

Silver I
Mức cúp: 1200-1399
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1100 
Được Promote nếu cúp lên trên 1400
Bonus: 2500 Gold + 2500 Elixir

Gold III
Mức cúp: 1400-1599
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1300
Được Promote nếu cúp lên trên 1600
Bonus: 3800 Gold +3800 Elixir

Gold II
Mức cúp: 1600-1799
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1500
Được Promote nếu cúp lên trên 1800
Bonus: 5700 Gold + 5700 Elixir

Gold I
Mức cúp: 1800-1999
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1700
Được Promote nếu cúp lên trên 2000
Bonus: 8500 Gold + 8500 Elixir

Crystal III
Mức cúp: 2000-2199
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1900
Được Promote nếu cúp lên trên 2200
Bonus: 13000 Gold + 13000 Elixir

Crystal II
Mức cúp: 2200-2399
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2100
Được Promote nếu cúp lên trên 2400
Bonus: 19000 Gold +19000 Elixir

Crystal I
Mức cúp: 2400-2599
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2300
Được Promote nếu cúp lên trên 2600
Bonus: 29000 Gold + 29000 Elixir +200 Dark elixir

Master III
Mức cúp: 2600-2799
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2500
Được Promote nếu cúp lên trên 2800
Bonus: 43000 Gold + 43000 Elixir +300 Dark elixir
Trophy range: 2600 – 2799

Master II
Mức cúp: 2800-2999
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2700
Được Promote nếu cúp lên trên 3000
Bonus: 65000 Gold + 65000 Elixir +400 Dark elixir

Master I
Mức cúp: 3000-3199
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2900
Được Promote nếu cúp lên trên 3200
Bonus: 80000 Gold + 80000 Elixir +500 Dark elixir

Champion
Mức cúp: 3200+
Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 3100
Bonus: 10000 Gold + 100000 Elixir +600 Dark elixir
Trophy range: 3200+

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *