Hướng dẫn chơi Clash of Clans cho người mới bắt đầu

Mình tổng hợp 1 số kinh nghiệm từ các web cho các bạn mới chơi như mình :


Chia sẻ tí kinh nghiệm cho mấy bạn mới chơi nhé, anh em nào nhiều kinh nghiệm thì đóng góp:


1. Không nên để quá nhiều tiền, nhiều tiền quá sẽ gây lòng tham. Khi bạn bị cướp, đánh hết sạch thì số Gold và Elixir mất chỉ khoảng 20-25% số bạn có.


2. Tập trung nâng hall, súng trước, không chú trọng xây mấy Gold Mine và Elixir Colector vì sau này chủ yếu là đi cướp.


3. Các bạn cố gắng nâng Laboraty để nâng cấp lính. Lính level càng cao sẽ dễ đi cướp hơn vì thời gian sản xuất cũng như nhau.


4. Nếu các bạn có nhiều Gold và Elixir không muốn bị cướp, thì bỏ nhà chính ra ngoài, khi kẻ thù đánh nổ nhà chính sẽ được Shield.


5. Khi đi đánh, tùy thuộc vào cách xây của đối thủ mà có cách đánh khác nhau. Có 4 loại lính chủ lực khi đi đánh (cấp thấp) là Bomb, Giant, Archer và Goblin. Có thể dùng thêm Barbarian. Các thứ khác ít người dùng.


6. Chú ý khi xây dựng nên để builder cách nhau các khoản thời gian nhất định. Đừng để nhập cục builder cùng rảnh trong 1 khoảng thời gian. Ví dụ đối với cấp thấp thì 4-6 tiếng sẽ có 1 builder rảnh, cấp cao thì 1 ngày có 1 build và cao hơn nữa thì 2 ngày. Như thế ta sẽ có thể xài hết lượng Gold và Elixir cướp được (để nâng wall, wall về sau rất mắc).

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *